Danh mục Đánh giá rạp

Khen Phim sẽ cùng bạn đánh giá các hệ thống rạp chiếu phim như CGV Cinema, Lotte Cinema, BHD Star,…

Đánh giá rạp BHD Bitexco

Hôm nay Khen Phim đi xem X-men Apocalypse ở bên rạp BHD Bitexco (tầng 3 & 4), cũng chỉ vì CGV không đạt được thỏa thuận về việc thuê phim nên mình mới phải chạy qua đây. Thực tình mà…

error: Nội dung được bảo vệ!