Review phim “hài căng thẳng” Trăm Năm Hạnh Phúc!

Trăm Năm Hạnh Phúc! (tên tiếng Thái Lan: ลอง ลีฟ เลิฟว์, tiếng Anh: Long Live Love!) mang đến một cách nhìn nhận sai lầm của bản thân không mới, nhưng lạ nếu xét trên màn ảnh rộng. Trăm Năm Hạnh Phúc! – tên phim nghe thì có vẻ ổn vậy thôi nhưng thực ra là […]

error: Nội dung được bảo vệ!