Review nhanh phim Contorted (Nhà Kho Chết Chóc):

Nội dung theo kiểu truyền thống quen thuộc, đang yên ổn ở nơi phố thị khum muốn, tự dưng dọn ra giữa rừng ở cho gặp ma chơi dị đó 🙂 Xong rồi nghe đùng đùng trong nhà kho mà vẫn liều mạng mở cửa, gặp mình là mình trả nhà hoàn tiền cái một […]

error: Nội dung được bảo vệ!