Star Wars: The Force Awakens (Thần Lực Thức Tỉnh)

Star Wars: The Force Awakens (tên Tiếng Việt: Thần Lực Thức Tỉnh) đã công chiếu được gần 1 tuần nhưng hôm nay Khen Phim mới đi xem được do vừa rồi bận công việc quá. Khen Phim chưa xem qua các phần trước, tuy nhiên trước khi xem phần 7 thì mình đã có đọc […]

error: Nội dung được bảo vệ!