Review nhanh phim Bạn Ma Phiền Toái (The Soul Mate)

Bạn Ma Phiền Toái (The Soul Mate/Wonderful Ghost/원더풀-고스트) là một phim theo kiểu motif cũ, nội dung không có cải tiến, vẫn là tai nạn rồi lấy nước mắt khán giả, chỉ có điều là hầu như mọi người đã chai cảm xúc với thể loại phim này rồi nên rất khó để mà khóc […]

error: Nội dung được bảo vệ!