Review phim Chỉ Yêu Mình Em (Only You): 0 điểm!

Chỉ Yêu Mình Em (Only You) là bộ phim đầu tiên mà Khen Phim cho 0 điểm trong suốt thời gian hơn 2 năm hoạt động của blog review phim này. Phim không ra đường ra lối gì cả, diễn viên thì đơ cứng hơn cả tượng, nội dung lộn xộn, cứ tưởng rạp họ […]

error: Nội dung được bảo vệ!