TCBC

Nhà Số 81 Kinh Thành – Lối vào những ngôi nhà ma trong phim kinh dị Trung Quốc

Nhà Số 81 Kinh Thành

Với khuynh hướng thường thấy của hầu hết phim kinh dị xuất xứ từ Hollywood những năm gần đây, việc dùng hình ảnh xuất hiện bất ngờ hoặc âm thanh giảm tăng đột ngột để gây hù dọa bằng thể thức jump-scare gần như là một mặc định. Thế nhưng …

Read More »
error: Nội dung được bảo vệ!